Teletek MAG 2P Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG2P je konvencionalni protivpožarni kontrolni panel sertifikovan EN54-2 / 4 standardom u plasticnom kucištu

Teletek MAG 4M Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG4M je konvencionalni protivpožarni kontrolni panel sertifikovan EN54-2 / 4 standardom u metalnom kucištu

Teletek MAG 4P Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG 4P je konvencionalni protivpožarni kontrolni panel sertifikovan EN54-2 / 4 standardom u plasticnom kucištu

Teletek MAG 8P Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG8P je osmozonska konvencionalna protivpožarna centrala koja poseduje EN54-2/4 standard

Teletek MAG 8plus Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG8 Plus je osmozonska konvencionalna protivpožarna centrala, proširiva do 16 zona, koja poseduje EN54-2/4 standard

Teletek ML LOG modul za MAG centrale

ML je modul za cuvanje i prikazivanje dogaðaja (logova) u MAG8 i MAG8 Plus protivpožarnim centralama

Teletek ML Expander log modul 8190

ML je modul za cuvanje i prikazivanje dogaðaja (logova) u MAG8 i MAG8 Plus protivpožarnim centralama

Teletek MS4 modul za proširenje izlaza za sirene

MS4 je modul za proširenje izlaza za sirene koji se montira u kucište MAG8 Plus protivpožarne centrale

Teletek MAGEOL otpornik

Rezervni modul "End of Line" za MAG seriju panela

Teletek SensoMAG F10 fiksno temperaturni detektor

SensoMAG F10 je fiksno temperaturni detektor sa digitalnim procesnim algoritmom

Teletek SensoMAG R20 temperaturni detektor

SensoMAG R20 je temperaturni detektor temperaturnog uspona sa digitalnim procesnim algoritmom

Teletek SensoMAG M40 kombinovani detektor

SensoMAG M40 je kombinovani (opticki, dimni i temperaturno oscilirajuci) detektor sa digitalnim procesnim algoritmom i auto kompenzacijom

Teletek SensoMAG B24 Baza detektora

Teletek SensoMAG B24 Standardna baza, 24V.

Teletek Baza detektora SensoMAG B24D

Standardna baza detektora sa Schottky diodom, 24V.

Teletek Baza detektora SensoMAG B24RD

Standardna baza sa Schottky diodom i pojačanjem struje (50mA), 24V.

Teletek Baza detektora SensoMAG DB

Duboka baza za sve detektore SensoMAG serije.

Teletek Rucni javljac SensoMAG MCP50

SensoMAG MCP50 je rucni javljac dizajniran za rad u konvencionalnim alarmnim sistemima

Sistemi dojave požara

 

Sistemi dojave požara (automatska dojava požara) se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomoć senzora za požar (protivpožarni detektori). Požarni detektori koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature,  treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se protivpožarnom panelu – centrali koja proverava informaciju i u zavisnosti od predefinisanih podešavanja aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.

 

Glavna svrha protivpožarnih sistema jeste pravovremena detekcija požarne situacije i alarmiranje vlasnika i nadležnih službi radi njenog suzbijanja.

 

Sistemi za automatsku dojavu požara mogu biti konvencionalni i adresabilni.

 

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom i kao takvi moraju biti usklađeni sa važećim regulativama.

– Projektovanje takvih sistema rade stručne firme sa licencom
– Moguća je integracija protivprovalnog i protivpožarnog sistema (relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h)
– Po aktiviranju automatskih ili ručnih javljača aktivira se telefonska dojava putem koje se kontaktira monitoring centar, vatrogasna služba, policija…