Teletek SIMPO Adresabilna protivpožarna centrala

Teletek SIMPO; Proširiv do dve petlje; TTE protokol; 1 SIMPO petlja TTE na ploci;

Teletek Softver OBSERVER

OBSERVER Graficki monitoring softver; do 32 IRIS panela

Teletek IRIS PRO M Stampac

IRIS Printer je termalni štampac specijalno dizajniran za rad sa IRIS PRO adresabilnim požarnim alarmnim panelom

Teletek IRIS printer Eksterni Stampac za IRIS

Eksterni štampac kompatibilan sa IRIS protivpožarnim panelima

Teletek IRIS PS72 kutija za dodatno napajanje

Teletek IRIS PS72 kutija za dodatno napajanje

Teletek SensoIRIS MISO Modul kutija

SensoIRIS MISO je izolator kratkog spoja dizajniran za korišcenje u adresabilnim protivpožarnim sistemima sa ugraðenom izolacijom

Teletek Redundant Network IRIS/SIMPO

Model: Redundant Network IRIS/SIMPO "Modul za umrežavanje"; podržava IRIS i SIMPO protivpožarne panele

Teletek SIMPO Loop TTE prosirenje za SIMPO centralu

Teletek SIMPO Loop TTE Loop expander za SIMPO panele

Teletek SensoIRIS MINP Modul Proširenja

SensoIRIS MINP je kompaktni modul sa jednim ulazom (switchom).

Teletek SensoIRIS MIO22 Modul Proširenja

SensoIRIS modul 2 ulaza/ 2 izlaza; ugraðen IZOLATOR

Teletek SensoIRIS MIO04 Modul Proširenja

SensoIRIS modul 0 ulaza/ 4 izlaza; ugraðen IZOLATOR

Teletek SensoIRIS MIO40 Modul Proširenja

SensoIRIS modul 4 ulaza/ 0 izlaza; ugraðen IZOLATOR

Teletek SensoIRIS MC-Z Modul Proširenja

SensoIRIS konvencionalni zonski modul; Ugraðen IZOLATOR

Sistemi dojave požara

 

Sistemi dojave požara (automatska dojava požara) se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomoć senzora za požar (protivpožarni detektori). Požarni detektori koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature,  treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se protivpožarnom panelu – centrali koja proverava informaciju i u zavisnosti od predefinisanih podešavanja aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.

 

Glavna svrha protivpožarnih sistema jeste pravovremena detekcija požarne situacije i alarmiranje vlasnika i nadležnih službi radi njenog suzbijanja.

 

Sistemi za automatsku dojavu požara mogu biti konvencionalni i adresabilni.

 

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom i kao takvi moraju biti usklađeni sa važećim regulativama.

– Projektovanje takvih sistema rade stručne firme sa licencom
– Moguća je integracija protivprovalnog i protivpožarnog sistema (relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h)
– Po aktiviranju automatskih ili ručnih javljača aktivira se telefonska dojava putem koje se kontaktira monitoring centar, vatrogasna služba, policija…