Teletek SensoMAG M40 kombinovani detektor

SensoMAG M40 je kombinovani (opticki, dimni i temperaturno oscilirajuci) detektor sa digitalnim procesnim algoritmom i auto kompenzacijom

Teletek SensoMAG B24 Baza detektora

Teletek SensoMAG B24 Standardna baza, 24V.

Teletek Baza detektora SensoMAG B24D

Standardna baza detektora sa Schottky diodom, 24V.

Teletek Baza detektora SensoMAG B24RD

Standardna baza sa Schottky diodom i pojačanjem struje (50mA), 24V.

Teletek Baza detektora SensoMAG DB

Duboka baza za sve detektore SensoMAG serije.

Teletek Rucni javljac SensoMAG MCP50

SensoMAG MCP50 je rucni javljac dizajniran za rad u konvencionalnim alarmnim sistemima

Teletek SensoMAG MCP50 IP67 Rucni javljac

SensoMAG MCP50 je vodootporan rucni javljac dizajniran za rad u konvencionalnim alarmnim sistemima

Linijski detektor FireRAY ONE (VDs)

Jednostavna ugradnja i upravljanje bez upotrebe specijalnih alata ili znanja, FireRAY ONE je standalone linijski detektor čiji je prioritet laka instalacija.

Prizma za FireRAY ONE

Reflektujuća prizma za FireRAY ONE detektor pokreta

Teletek SF100 WSST konvencionalna Sirena

SF 100 je konvencionalna protivpožarna unutrašnja zidna piezo sirena sa strobom izlazne jacine zvuka od 100 dB.

Teletek Sirena SF100 RSND konvencionalna protivpožarna piezo sirena

SF 100 je konvencionalna protivpožarna unutrašnja zidna piezo sirena izlazne jacine zvuka od 100 dB

Teletek Sirena SF100 RSST konvencionalna protivpožarna sirena

SF 100 je konvencionalna protivpožarna unutrašnja zidna piezo sirena sa strobom izlazne jacine zvuka od 100 dB

Teletek Sirena SF200 konvencionalna protivpožarna sirena

SF 200 je spoljašnja konvencionalna piezo sirena izlazne jacine zvuka od 96dB sa LED strobom, statusnim LED indikatorom i dva LED fleš indikatora

Teletek Sirena SF300 konvencionalna protivpožarna sirena

SF 300 je unutrašnja konvencionalna piezo sirena izlazne jacine zvuka od 95 dB

Sistemi dojave požara

 

Sistemi dojave požara (automatska dojava požara) se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomoć senzora za požar (protivpožarni detektori). Požarni detektori koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature,  treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se protivpožarnom panelu – centrali koja proverava informaciju i u zavisnosti od predefinisanih podešavanja aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.

 

Glavna svrha protivpožarnih sistema jeste pravovremena detekcija požarne situacije i alarmiranje vlasnika i nadležnih službi radi njenog suzbijanja.

 

Sistemi za automatsku dojavu požara mogu biti konvencionalni i adresabilni.

 

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom i kao takvi moraju biti usklađeni sa važećim regulativama.

– Projektovanje takvih sistema rade stručne firme sa licencom
– Moguća je integracija protivprovalnog i protivpožarnog sistema (relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h)
– Po aktiviranju automatskih ili ručnih javljača aktivira se telefonska dojava putem koje se kontaktira monitoring centar, vatrogasna služba, policija…