Teletek SensoIRIS MOUT Modul Proširenja

SensoIRIS izlazni modul za konvencionalnu sirenu; ugraðen IZOLATOR

Teletek SensoIRIS MOUT240 Modul Proširenja

SensoIRIS relejni izlazni modul, omogucava interfejs za 240V; Ugraðen IZOLATOR.

Teletek SensoIRIS MC-D Baza detektora

Adresibilna baza za SensoMAG seriju

Teletek Baza detektora SensoIRIS B124

Teletek Baza detektora SensoIRIS B124

Teletek SensoIRIS T110 adresabilni toplotni detektor

SensoIRIS T110 je adresabilni toplotni detektor dizajniran za instalaciju na adresibilne protivpožarne alarmne sisteme

Teletek SensoIRIS T110IS adresabilni toplotni detektor sa izolatorom

Teletek SensoIRIS T110IS Toplotni detektor; ugraðen IZOLATOR

Teletek SensoIRIS S130 adresabilni opticki detektor

SensoIRIS S130 je adresabilni opticki detektor dima dizajniran za instalaciju na adresibilne protivpožarne alarmne sisteme

Teletek SensoIRIS M140 adresabilni kombinovani detektor

Teletek SensoIRIS M140 Multi-kriterijumski detektor

Teletek SensoIRIS M140IS adresabilni kombinovani detektor sa izolatorom

Teletek SensoIRIS M140IS Multi-kriterijumski detektor; ugraðen IZOLATOR

Teletek SensoIRIS GAS - za prirodni gas (NG) i LPG Gas

Teletek SensoIRIS GAS Detektor za LPG i CH4 (Metan)

Teletek Rucni javljac SensoIRIS MCP150

SensoIRIS adresabilni rucni javljac

Sistemi dojave požara

 

Sistemi dojave požara (automatska dojava požara) se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomoć senzora za požar (protivpožarni detektori). Požarni detektori koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature,  treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se protivpožarnom panelu – centrali koja proverava informaciju i u zavisnosti od predefinisanih podešavanja aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.

 

Glavna svrha protivpožarnih sistema jeste pravovremena detekcija požarne situacije i alarmiranje vlasnika i nadležnih službi radi njenog suzbijanja.

 

Sistemi za automatsku dojavu požara mogu biti konvencionalni i adresabilni.

 

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom i kao takvi moraju biti usklađeni sa važećim regulativama.

– Projektovanje takvih sistema rade stručne firme sa licencom
– Moguća je integracija protivprovalnog i protivpožarnog sistema (relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h)
– Po aktiviranju automatskih ili ručnih javljača aktivira se telefonska dojava putem koje se kontaktira monitoring centar, vatrogasna služba, policija…