Proizvodi označeni sa 'evidencija radnog vremena'

Matrix COSEC ACS2DCM set za KP 2 vrata

Stand-Alone Komplet za Kontrolu pristupa za 2 vrata sa Mifare čitačem

Matrix COSEC ACS2FP set za KP 2 vrata

Stand-Alone Komplet za Kontrolu pristupa za 2 vrata sa Mifare i čitačem otiska prsta

Matrix COSEC ACS4DCM set za KP 4 vrata

Stand-Alone Komplet za Kontrolu pristupa za 4 vrata sa Mifare

Matrix COSEC ACS4FP set za KP 4 vrata

Stand-Alone Komplet za Kontrolu pristupa za 4 vrata sa Mifare i čitačem otiska prsta

Matrix COSEC ACS8DCM set za KP 8 vrata

Stand-Alone Komplet za Kontrolu pristupa za 8 vrata sa Mifare čitačem

Matrix COSEC ACS8DFP set za KP 8 vrata

Stand-Alone Komplet za Kontrolu pristupa za 8 vrata sa Mifare i čitačem otiska prsta