LIFE Motori za segmentna vrata

LIFE motor za segm. garažna vrata površine do 9m PROBO 80

Model: LIFE PROBO 80 Motor za segmentna gazažna vrata

LIFE motor za segm.garažna vrata površine do 16m PROBO 120

Model: LIFE PROBO 120 Motor za segmentna gazažna vrata

LIFE motor za segm.industriska vrata površine do 35m VIS

Model: LIFE motor za industrijska segmentna vrata Motor namenjen za max.površinu segmentnih industrijskih vrata 35m Industrijska segmentna vrata se otvaraju vertikalno kao i segmentna garažna vrata, slažu se ravno sa plafonomi time stvaraku više korisnog mesta ispred i unutar same garaže.

LIFE motor za segme. garažna vrata površine do 7m PROBO 60

Model: LIFE PROBO 60 Motor za segmentna gazažna vrata

Segmentna garažna vrata RES200,bez motora,2.55x2m

Segmentna garažna vrata RES200,bez motora,2.55x2m

Segmentna garažna vrata RES200,bez motora,3.05x2.25m

Segmentna garažna vrata RES200,bez motora,3.05x2.25m

Segmentna garažna vrata RES200,bez motora,4.05x2.35m

Segmentna garažna vrata RES200,bez motora,4.05x2.35m

Segmentna garažna vrata RES200,bez motora,4.55x2.5m

Segmentna garažna vrata RES200,bez motora,4.55x2.5m

Segmentna garažna vrata RES200,sa motorom,2.75x2.25m

Segmentna garažna vrata RES200,sa motorom,2.75x2.25m

Segmentna garažna vrata RES200,sa motorom,3.05x2.12m

Segmentna garažna vrata RES200,sa motorom,3.05x2.12m

Segmentna garažna vrata RES200,sa motorom,4.05x2.25m

Segmentna garažna vrata RES200,sa motorom,4.05x2.25m

Segmentna garažna vrata RES200,sa motorom,5.05x2.25m

Segmentna garažna vrata RES200,sa motorom,5.05x2.25m

Motori za garažna / segmentna vrata

 

Motor za garažna vrata omogućava da na jednostavan način preko daljinskog upravljača kontrolišete rad (otvaranje i zatvaranje) vrata svoje garaže.

 

Prednosti upotrebe motora za garažna vrata su u njihovom brzom odzivu, kao i sigurnosnim mehanizmima (zaustavljanje vrata u slučaju detekcije prepreke - automobila ili osobe).

 

Pozovite nas za specifične upite i opremu koja nije prikazana na našem WebShopu na stranici Kontakt.