Matrix COSEC CENTRA FR10 licenca

Face Recognition Module (FR) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA FR100 licenca

Face Recognition Module (FR) - Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA