PPA DZ Hub 500 LEGERO motor za klizne kapije do 500 kg

PPA DZ Hub 500 LEGERO motor za klizne kapije do 500 kg

PPA DZ Cube 550 SINGLE PHASE motor za klizne kapije do 550 kg

PPA DZ Cube 550 SINGLE PHASE klizni motor za kapije do 550 kg

PPA DZ Cube 650 JETFLEX motor za klizne kapije do 650 kg

PPA DZ Cube 650 JETFLEX motor za klizne kapije do 650 kg

PPA DZ Industrial 1.0 JETFLEX motor za klizne kapije do 1000 kg

PPA DZ Industrial 1.0 JETFLEX motor za klizne kapije do 1000 kg

PPA PIVO HOME INOX SUPER MONO motor za dvokrilne kapije do 2m

Brzina, snaga i velika izdržljivost zajedno sa modernim dizajnom u najboljoj liniji motora za krilne kapije na tržištu!

PPA PIVO SK MONO SUPER (central double) motor za dvokrilne kapije do 2m

PPA PIVO SK MONO SUPER (central double) motor za dvokrilne kapije do 2m