KONVENCIONALNI POŽARNI SISTEMI

Linijski detektor FIREBEAM-100m

Konvencionalna infracrvena protivpožarna barijera Udaljenost prenosa do 100m Otvaranje do 14 metara (7m sa svake strane) Reflektujuće ploče Displej i DIP prekidač za konfiguraciju Laserski pokazivač za proces poravnanja Automatska kompenzacija Podesiva osetljivost Izlaz požara i kvara Sertifikovan EN54-12:2015

Teletek MAG 2P Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG2P je konvencionalni protivpožarni kontrolni panel sertifikovan EN54-2 / 4 standardom u plasticnom kucištu

Teletek MAG 4M Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG4M je konvencionalni protivpožarni kontrolni panel sertifikovan EN54-2 / 4 standardom u metalnom kucištu

Teletek MAG 4P Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG 4P je konvencionalni protivpožarni kontrolni panel sertifikovan EN54-2 / 4 standardom u plasticnom kucištu

Teletek MAG 8P Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG8P je osmozonska konvencionalna protivpožarna centrala koja poseduje EN54-2/4 standard

Teletek MAG 8plus Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG8 Plus je osmozonska konvencionalna protivpožarna centrala, proširiva do 16 zona, koja poseduje EN54-2/4 standard

Teletek ML LOG modul za MAG centrale

ML je modul za cuvanje i prikazivanje dogaðaja (logova) u MAG8 i MAG8 Plus protivpožarnim centralama

Teletek ML Expander log modul 8190

ML je modul za cuvanje i prikazivanje dogaðaja (logova) u MAG8 i MAG8 Plus protivpožarnim centralama

Teletek MS4 modul za proširenje izlaza za sirene

MS4 je modul za proširenje izlaza za sirene koji se montira u kucište MAG8 Plus protivpožarne centrale

Teletek MAGEOL otpornik

Rezervni modul "End of Line" za MAG seriju panela

Teletek SensoMAG F10 fiksno temperaturni detektor

SensoMAG F10 je fiksno temperaturni detektor sa digitalnim procesnim algoritmom

Teletek SensoMAG R20 temperaturni detektor

SensoMAG R20 je temperaturni detektor temperaturnog uspona sa digitalnim procesnim algoritmom

Teletek SensoMAG M40 kombinovani detektor

SensoMAG M40 je kombinovani (opticki, dimni i temperaturno oscilirajuci) detektor sa digitalnim procesnim algoritmom i auto kompenzacijom

Teletek SensoMAG B24 Baza detektora

Teletek SensoMAG B24 Standardna baza, 24V.

Teletek Baza detektora SensoMAG B24D

Standardna baza detektora sa Schottky diodom, 24V.

Teletek Baza detektora SensoMAG B24RD

Standardna baza sa Schottky diodom i pojačanjem struje (50mA), 24V.

Konvencionalni požarni sistemi

Konvencionalne požarne centrale se sastoje od određenog broja konvencionalnih zona. 

Prema propisima, jedna zona može sadržati do 30 senzora ili ručnih javljača požara. U slučaju aktiviranja senzora za požar, na centrali za dojavu požara javlja se signal alarma na liniji (zoni). Nije moguće sa centrale ustanoviti koji je javljač aktiviran i zato je poželjno ručne javljače požara spajati u zasebnu zonu.