Cafeteria Management modul

Matrix COSEC CENTRA CMM10 licenca

Modul za upravljanje kafeterijom-kantinom (CMM) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA CMM100 licenca

COSEC Cafeteria Management za 100 korisnika

Matrix COSEC CENTRA CMM1000 licenca

Modul za upravljanje kafeterijom-kantinom (CMM) - Korisnička licenca za 1000 korisnika za Platformu COSEC CENTRA