Field visit management modul

Matrix COSEC CENTRA FVM10 licenca

Modul za UPRAVLJANJE POSETAMA NA TERENU (FVM)- Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA FVM100 licenca

Modul za UPRAVLJANJE POSETAMA NA TERENU (FVM)- Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA