Job processing and costing modul

Matrix COSEC CENTRA JPC10 licenca

Modul za obradu i praćenje troškova i vremena (JPC) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA JPC100 licenca

Modul za obradu i praćenje troškova i vremena (JPC) - Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA