Linijski detektor FIREBEAM-100m

Konvencionalna infracrvena protivpožarna barijera Udaljenost prenosa do 100m Otvaranje do 14 metara (7m sa svake strane) Reflektujuće ploče Displej i DIP prekidač za konfiguraciju Laserski pokazivač za proces poravnanja Automatska kompenzacija Podesiva osetljivost Izlaz požara i kvara Sertifikovan EN54-12:2015

PYRUS-TLE EN54-21 komunikator

PYRUS-TLE EN54-21 komunikator Komunikacija sa centrima za prijem alarma (CRA/CRI) ETHERNET komunikacija, GPRS/NBIOT/LTE-CAT-M1 + LORA Povezivanje sa vatrogasnom centralom preko ulaza/izlaza ili RS485/RS232 u zavisnosti od modela 3 konfigurabilna NO / NC / RFL ulaza i 2 izlaza sa otvorenim kolektorom Cloud platforma za konfigurisanje i praćenje uređaja Unutrašnje antene LED indikatori prema EN54-21 standardu za spoljnu montažu na PCI Unapred konfigurisan za rad sa Wuarda SIM karticama Komunikator za rezervnu kopiju video alarma

ROLP-FIRE pozarna sirena spoljna

ROLP-FIRE pozarna sirena spoljna

Teletek MAG 2P Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG2P je konvencionalni protivpožarni kontrolni panel sertifikovan EN54-2 / 4 standardom u plasticnom kucištu

Teletek MAG 4M Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG4M je konvencionalni protivpožarni kontrolni panel sertifikovan EN54-2 / 4 standardom u metalnom kucištu

Teletek MAG 4P Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG 4P je konvencionalni protivpožarni kontrolni panel sertifikovan EN54-2 / 4 standardom u plasticnom kucištu

Sistemi dojave požara

 

Sistemi dojave požara (automatska dojava požara) se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomoć senzora za požar (protivpožarni detektori). Požarni detektori koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature,  treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se protivpožarnom panelu – centrali koja proverava informaciju i u zavisnosti od predefinisanih podešavanja aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.

 

Glavna svrha protivpožarnih sistema jeste pravovremena detekcija požarne situacije i alarmiranje vlasnika i nadležnih službi radi njenog suzbijanja.

 

Sistemi za automatsku dojavu požara mogu biti konvencionalni i adresabilni.

 

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom i kao takvi moraju biti usklađeni sa važećim regulativama.

– Projektovanje takvih sistema rade stručne firme sa licencom
– Moguća je integracija protivprovalnog i protivpožarnog sistema (relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h)
– Po aktiviranju automatskih ili ručnih javljača aktivira se telefonska dojava putem koje se kontaktira monitoring centar, vatrogasna služba, policija…