Visitor Management modul

Matrix COSEC CENTRA VMM10 licenca

Modul za posetioce (VMM) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA VMM100 licenca

Modul za posetioce (VMM) - Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA