Enigma II DR81000

Monitoring stanica za fiksnu telefonsku liniju, modularni sistem, standardno se isporučuje sa dve telefonske kartice, moguće proširenje do 8 telefonskih kartica.

IPR512 prijemna jedinica

Model: IPR512 prijemna jedinica Prijemna stanica za alarmni monitoring, kapacitet 1024 Paradox alarmnih centrala, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard GPRS/IP komunikacija, 2xethernet port, 2xserijski port, Contact ID, SIA protokol

Teletek Guard View software - Monitoring softver

Guard View is monitoring software

PYRUS-TLE EN54-21 komunikator

PYRUS-TLE EN54-21 komunikator Komunikacija sa centrima za prijem alarma (CRA/CRI) ETHERNET komunikacija, GPRS/NBIOT/LTE-CAT-M1 + LORA Povezivanje sa vatrogasnom centralom preko ulaza/izlaza ili RS485/RS232 u zavisnosti od modela 3 konfigurabilna NO / NC / RFL ulaza i 2 izlaza sa otvorenim kolektorom Cloud platforma za konfigurisanje i praćenje uređaja Unutrašnje antene LED indikatori prema EN54-21 standardu za spoljnu montažu na PCI Unapred konfigurisan za rad sa Wuarda SIM karticama Komunikator za rezervnu kopiju video alarma