Matrix COSEC CENTRA ACM10 licenca

Access Control (Kontrola Pristupa) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA ACM100 licenca

Access Control (Kontrola Pristupa) - Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA AUP10 licenca

Godišnja licenca za upgrade paket za COSEC CENTRA za 10 korisnika

Matrix COSEC CENTRA AUP100 licenca

Godišnja licenca za upgrade paket za COSEC CENTRA za 100 korisnika

Matrix COSEC CENTRA CMM10 licenca

Modul za upravljanje kafeterijom-kantinom (CMM) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA CMM100 licenca

COSEC Cafeteria Management za 100 korisnika