Matrix COSEC CENTRA AUP10 licenca

Godišnja licenca za upgrade paket za COSEC CENTRA za 10 korisnika
SKU: MX137
Proizvođač: MATRIX

Model: Matrix COSEC CENTRA AUP10
Godišnja licenca za upgrade paket za COSEC CENTRA za 10 korisnika
• 10 korisnika licence za nadogradnju softvera za COSEC CENTRA
• Validnost licence za softver je 12 meseci od trenutne važnosti licence
• Nadogradnja svih COSEC softvera oslobađa bilo koje vreme koje se objavljuju pre važnosti
licence
• Ukupne AUP korisničke licence bi trebale biti jednake korisnicima COSEC CENTRA PLATFORME