Matrix COSEC CENTRA CMM100 licenca

COSEC Cafeteria Management za 100 korisnika
SKU: MX123
Proizvođač: MATRIX

Model: Matrix COSEC CENTRA CMM100
Modul za upravljanje kafeterijom-kantinom (CMM) - Korisnička licenca za 100 korisnika za
Platformu COSEC CENTRA
100 Kafeterija - Kantina korisničkih licenci za COSEC CENTRA Platformu
• Prepaid i postpaid korisnički nalog
• Prilagodljiv izbor menija
• Identifikacija korisnika pomoću otiska prsta, PIN-a ili pametne kartice
• Integracija sa platnim spiskom / obračunom i štampačem
• Automatski izbor stavki
• Kompatibilan sa Premium kontrolerima vrata i COSEC VEGA
• dnevna i mesečna potrošnja hrane i drugi izveštaji
• Mobilna aplikacija "COSEC MIRROR""