Matrix COSEC CENTRA ACM10 licenca

Access Control (Kontrola Pristupa) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA
SKU: MX113
Proizvođač: MATRIX

Model: Matrix COSEC CENTRA ACM10
Access Control (Kontrola Pristupa) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC
CENTRA
10 Access Control korisničkih licenci za COSEC CENTRA Platformu
• Sveobuhvatni Access Control Management Software Modul
• Kontrola pristupa na osnovu vremena, korisnika i zona i grupa
• Pristupne zone, režimi pristupa i nivoi pristupa
• Napredne funkcije Kontrole Pristupa kao što su: Advanced Access Control Features Such as 2-
Person Rule, First-in User Rule, Anti-pass Back, Guard Tour, Duress Detection, Time Stamping and
More
• Integracija sa Active Directory i HRM bazama podataka
• SMS i Email automatska obaveštavanja
• Automatsko generisanje izveštaja i grafikona