Matrix COSEC CENTRA CMM10 licenca

Modul za upravljanje kafeterijom-kantinom (CMM) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA CMM100 licenca

COSEC Cafeteria Management za 100 korisnika

Matrix COSEC CENTRA CWM10 licenca

Modul za menadžment radnih ugovora (CWM)- Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA CWM100 licenca

100 CONTRACT WORKERS MANAGEMENT korisničkih licenci za COSEC CENTRA Platformu

Matrix COSEC CENTRA ESS10 licenca

Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA ESS100 licenca

Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA FR10 licenca

Face Recognition Module (FR) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA FR100 licenca

Face Recognition Module (FR) - Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA FVM10 licenca

Modul za UPRAVLJANJE POSETAMA NA TERENU (FVM)- Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA FVM100 licenca

Modul za UPRAVLJANJE POSETAMA NA TERENU (FVM)- Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA JPC10 licenca

Modul za obradu i praćenje troškova i vremena (JPC) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA JPC100 licenca

Modul za obradu i praćenje troškova i vremena (JPC) - Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA PLATFORM licenca

Matrix COSEC CENTRA PLATFORM Osnovna softverska aplikacija Matrix sistema

Matrix COSEC CENTRA PLT10 licenca

Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA PLT100 licenca

Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA TAM10 licenca

Time-Attendance (Evidencija Radnog Vremena EVR) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA TAM100 licenca

Time-Attendance (Evidencija Radnog Vremena EVR) - Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA VMM10 licenca

Modul za posetioce (VMM) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA VMM100 licenca

Modul za posetioce (VMM) - Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC COMBO FAX kontrola pristupa

Napredna Evidencija radnog vremena na otisak prsta/ pin/ kartica i Kontrola pristupa za 100 korisnika COSEC VEGA sa Enterprise Softverom

Matrix COSEC CPM EM PROX kontrola pristupa

Card Personality Module (CPM) za DOOR Seriju kontrolera

Matrix COSEC CPM HID iCLASS kontrola pristupa

Card Personality Module (CPM) za DOOR Seriju kontrolera

Matrix COSEC CPM MIFARE SMART kontrola pristupa

Card Personality Module (CPM) za DOOR Seriju kontrolera

Matrix COSEC DOOR FMX10 terminal za ERV i KP

Multispectral Fingerprint Door Controller with Touch Screen, PoE and Wi-Fi Napredni i jednistveni na tržištu Multi spektralni čitač otiska prsta sa ekranom na dodir, PoE i Wi-Fi Bežičnom konekcijom. Bez softvera