Matrix COSEC CENTRA ACM1000 licenca

Access Control (Kontrola Pristupa) - Korisnička licenca za 1000 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA AUP10 licenca

Godišnja licenca za upgrade paket za COSEC CENTRA za 10 korisnika

Matrix COSEC CENTRA AUP100 licenca

Godišnja licenca za upgrade paket za COSEC CENTRA za 100 korisnika

Matrix COSEC CENTRA AUP1000 licenca

Godišnja licenca za upgrade paket za COSEC CENTRA za 1000 korisnika

Matrix COSEC CENTRA CMM10 licenca

Modul za upravljanje kafeterijom-kantinom (CMM) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA CMM100 licenca

COSEC Cafeteria Management za 100 korisnika

Matrix COSEC CENTRA CMM1000 licenca

Modul za upravljanje kafeterijom-kantinom (CMM) - Korisnička licenca za 1000 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA CWM10 licenca

Modul za menadžment radnih ugovora (CWM)- Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA CWM100 licenca

100 CONTRACT WORKERS MANAGEMENT korisničkih licenci za COSEC CENTRA Platformu

Matrix COSEC CENTRA CWM1000 licenca

Modul za menadžment radnih ugovora (CWM)- Korisnička licenca za 1000 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA ESS10 licenca

Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA ESS100 licenca

Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA ESS1000 licenca

Korisnička licenca za 1000 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA FR10 licenca

Face Recognition Module (FR) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA FR100 licenca

Face Recognition Module (FR) - Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA FR1000 licenca

Face Recognition Module (FR) - Korisnička licenca za 1000 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA FVM10 licenca

Modul za UPRAVLJANJE POSETAMA NA TERENU (FVM)- Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA FVM100 licenca

Modul za UPRAVLJANJE POSETAMA NA TERENU (FVM)- Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA FVM1000 licenca

Modul za UPRAVLJANJE POSETAMA NA TERENU (FVM)- Korisnička licenca za 1000 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA JPC10 licenca

Modul za obradu i praćenje troškova i vremena (JPC) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA JPC100 licenca

Modul za obradu i praćenje troškova i vremena (JPC) - Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA JPC1000 licenca

Modul za obradu i praćenje troškova i vremena (JPC) - Korisnička licenca za 1000 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA PLATFORM licenca

Matrix COSEC CENTRA PLATFORM Osnovna softverska aplikacija Matrix sistema

Matrix COSEC CENTRA PLT10 licenca

Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA