Teletek ML Expander log modul 8190

ML je modul za cuvanje i prikazivanje dogaðaja (logova) u MAG8 i MAG8 Plus protivpožarnim centralama
SKU: TT202
Proizvođač: TELETEK

ML je modul za cuvanje i prikazivanje dogaðaja (logova) u MAG8 i
MAG8 Plus protivpožarnim centralama i može da se ugraðuje u
kucište centrale. Svi dogaðaji se cuvaju u neizbrisivu memoriju. ML
ima "real time" sat koji se pokrece iz sopstvene baterije. Informacije
se dobijaju preko interfejsa od MAG8 i MAG8 Plus kontrolnih panela.
Ima memoriju do 8190 dogaðaja, klavijaturu sa 4 dugmeta, LCD
displej sa pozadinskim osvetljenjem i multijezicnim menijem.