Teletek MAG 8plus Konvencionalna Protivpožarna Centrala

MAG8 Plus je osmozonska konvencionalna protivpožarna centrala, proširiva do 16 zona, koja poseduje EN54-2/4 standard
SKU: TT088
Proizvođač: TELETEK

Model: Teletek MAG 8plus
MAG8 Plus je osmozonska konvencionalna protivpožarna centrala,
proširiva do 16 zona, koja poseduje EN54-2/4 standard. Poseduje
cetiri izlaza za sirene od po 300mA i do 512 detektora i bezbroj
rucnih javljaca. MAG8 Plus je modu-larna centrala. Sastoji se od
napajanja, kontrolnog panela, zonsko/sirenskog ekspandera,
indikacionog modula i mesta za bateriju. Sve zone i sirene na
sistemu mogu da se bajpasuju. Relejni izlazi povezani sa svakom
sistemskom zonom mogu da se dodaju na sistem putem MR8
modula. Lako se programira i džamperima. Centrala podržava One
Man Test funkciju testiranja ureðaja. Aktivni otpornici dozvoljavaju
stalan monitoring ulaza. Podržava jedan relejni expander, LOG
modul, Double Knock i odloženo dejstvo sirene. Panel je dizajniran
da radi sa jednom baterijom od 12V. MAG8 Plus se nalazi u
kompaktnom plasticnom kucištu. Tempe-raturni opseg rada centrale
je od 0°C do +40°C. Idealan za velike poslovne objekte,
supermarkete, tržne centre i ostale objekte do 3000m2. Nivo
pristupa centrali je zašticen kljucem.