Video nadzor

Sve za video nadzor na jednom mestu - Kamere za video nadzor - Snimači za video nadzor

 

Šta je Video nadzor?

Video nadzor predstavlja elektronski sistem za nadgledanje i snimanje situacija na nekom prostoru i prenos signala sa kamera na predefinisanu lokaciju. Osnovna funkcija ovakvog sistema je pružanje informacija o bezbednosnom statusu na osnovu koje će korisnik moći da organizuje odgovarajuće mere zaštite. Arhiviranje video informacija o bezbednosnom statusu štićenog objekta ima višestruku namenu u procesu analize bezbednosnog stanja objekta kao i u dokumentovanju incidentnih situacija.

Video nadzor sistemi se ne koriste samo na “kritičnim” mestima, već imaju primenu i u mnogim drugim situacijama, npr. za nadzor proizvodnih procesa u fabrikama, rad mašina u postrojenjima, nadzor robe u prodavnicama i skladištima, nadzor izloženih eksponata, nadzor ulaza i izlaza vozila, utovar i istovar robe, nadzor radnika u firmama, nadzor pacijenata na intenzivnoj nezi, nadzor posetioca na nekom događaju i dr. 

Planiranje i projektovanje sistema video nadzora je složen proces koji mora da se uklopi u rezultate analize bezbednosne ugroženosti objekta, lica ili materijalnih dobara uz poštovanje svih postojećih specifičnosti objekta, položaja i njegove namene pa sve do uklapanja u tehnologiju rada koja se u njemu odvija.

 

Zašto Vam je potreban Video Nadzor?

 

Steknite detaljan uvid u kretanja ljudi i robe unutar vaših objekata

Pružamo vam mogućnost da postignete najviši nivo bezbednosti u vašim objektima kroz pouzdana i u praksi proverena CCTV rešenja renomiranih svetskih proizvođača. U ponudi imamo kompletan portfolio iz oblasti video nadzora, koji se lako može integrisati sa drugim bezbednosnim sistemima, a nudimo i mogućnost unapređenja postojećih, analognih sistema na moderna rešenja bazirana na IP tehnologiji.

 

Investicija koja se isplati

Svaki profesionalac koji se bavi poslovima obezbeđenja će vam reći da je najvažnija komponenta u lancu fizičko-tehničkog obezbeđenja upravo ovaj sistem i ta investicija je uvek opravdana. Takođe, integracija sistema video nadzora sa drugim sigurnosnim sistemima je preduslov za postojanje kompletne i pouzdane zaštite ljudi i objekata.

Uz pomoć modernih video nadzor sistema možete sprečiti krađe, vandalizam i druge incidentne situacije u objektima koje posedujete ili kojima upravljate, što možda do sada niste bili u stanju zbog nepostojećeg ili zastarelog CCTV sistema.

 

Brojne prednosti

Posedovanje sistema za video nadzor donosi brojne prednosti:

  •          Sveobuhvatan pregled situacije unutar i oko objekata
  •          Prevencija i odvraćanje potencijalnih počinilaca
  •          Trajno sačuvani snimci incidenta kao dokazni materijal
  •          Automatsko alarmiranje
  •          Dobijanje statističkih podataka o prometu kupaca (People Counter)
  •          Mogućnost integracije sa drugim sistemima FTO (fizičko-tehničkog obezbeđenja)

 

 

Hibridna rešenja video nadzora za maksimalni efekat uz minimalne investicije

U zavisnosti od vaših potreba i mogućnosti možete se opredeliti za analogni ili IP sistem, ili za hibridno rešenje. Ukoliko već posedujete neki analogni sistem, a želite dostupnost snimljenih materijala u realnom vremenu sa različitih, udaljenih lokacija, kao efikasnije i pouzdanije skladištenje snimaka, inteligentnu video-analizu i fleksibilno reagovanje na značajne događaje, možemo da odgovorimo i na takav zahtev.

Bez obzira na dobavljača vašeg postojećeg sistema nudimo Vam mogućnost integracije kroz IP nadogradnju i realizaciju hibridnog rešenja kako biste dobili sve prednosti IP sistema uz minimalne investicije. Pozovite nas, a mi ćemo Vam pomoći da zajedno nađemo najbolje rešenje za zaštitu vašeg objekta.