Tabla za spisak stanara BLACK LM-1000 - mala

Model: eura CYFRAL LM-1000 BLACK Tabla za spisak stanara BLACK LM-1000 - mala. Dizajnirana je za montažu na male više-spratne zgrade - zajedno sa panelom PC-1000 stvara jednu dizajnersku liniju. Podržava do 20 imena (u zavisnosti od veličine fonta). Montirano vertikalno ili horizontalno. Crna boja.
SKU: EU026
Proizvođač: EURA Tech

Model: eura CYFRAL LM-1000 BLACK Tabla za spisak stanara BLACK LM-1000 - mala. Dizajnirana je za montažu na male više-spratne zgrade - zajedno sa panelom PC-1000 stvara jednu dizajnersku liniju. Podržava do 20 imena (u zavisnosti od veličine fonta). Montirano vertikalno ili horizontalno. Crna boja.