Tabla za spisak stanara BLACK LD-1000 - Velika

Model: eura CYFRAL LD-1000 BLACK Tabla za spisak stanara BLACK LD-1000 - Velika. Dizajnirana je za montažu na male više-spratne zgrade - zajedno sa panelom PC-1000 stvara jednu dizajnersku liniju. Podržava do 40 imena (u zavisnosti od veličine fonta). Montirano vertikalno ili horizontalno. Crna boja.