Matrix COSEC CENTRA FVM10 licenca

Modul za UPRAVLJANJE POSETAMA NA TERENU (FVM)- Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA FVM100 licenca

Modul za UPRAVLJANJE POSETAMA NA TERENU (FVM)- Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA JPC10 licenca

Modul za obradu i praćenje troškova i vremena (JPC) - Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA JPC100 licenca

Modul za obradu i praćenje troškova i vremena (JPC) - Korisnička licenca za 100 korisnika za Platformu COSEC CENTRA

Matrix COSEC CENTRA PLATFORM licenca

Matrix COSEC CENTRA PLATFORM Osnovna softverska aplikacija Matrix sistema

Matrix COSEC CENTRA PLT10 licenca

Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA