Matrix COSEC CENTRA PLT10 licenca

Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA
SKU: MX107
Proizvođač: MATRIX

Model: COSEC CENTRA PLT10
Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA
• Osnovna kontrola pristupa, In-Out Evennt za EVR i upravljanje korisnicima
• Integracija sa MS SQL, MY SQL, ORACLE, POSTGRE, DB2
• Web APIs za integraciju sa Third Party Application
• SMS and Email Obaveštenja
• Enterprise Struktura i Report Schedular
• Uvoz korisničkih Master Data i izvoz Event Data
• Global Policy Konfiguracija