Paradox K32LCD+ LCD šifrator

SKU: PX021
Proizvođač: PARADOX

Paradox K32LCD+ LCD šifrator

LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ektranom sa mogućnošću prikaza do 32
karaktera (za MG5000, MG5050 i Spectra SP). Jedna zona, tri panik tastera.


• Prikaz zona u alarmu u realnom vremenu (dok se ne deaktivira alarm)
• Lako i brzo programiranje sistema putem vođenog Menija (instalaterski i korisnički)
• LED dioda za status StayD funkcije
• Unapređenje fimrware-a na licu mesta pomoću 307USB
• Podesivo pozadinsko osvetljenje, kontrast i brzina kretanja kroz meni
• Podržava 2 particije
• Podržava funkciju StayD
• 1 zonski ulaz na šifratoru
• 8 Programskih tastera
• Nezavisno podesiva vremena za zvučnu signalizaciju otvorenih zona
• 3 tastera za aktivaciju hitnih alarma
• Povezivanje na 4-žilni bus za proširenje