LIFE motor za segm.industriska vrata površine do 35m VIS

Model: LIFE motor za industrijska segmentna vrata

Motor namenjen za max.površinu segmentnih industrijskih vrata 35m
Industrijska segmentna vrata se otvaraju vertikalno kao i segmentna garažna vrata, slažu se ravno sa plafonomi time stvaraku više korisnog mesta ispred i unutar same garaže.

SPECIFIKACIJA MOTORA:
Napajanje: 230V
Snaga motora: 450W
Obrtni momenat: 45/75Nm
Težina: 15kg
Toplotna zaštita: 140C
Radna temperatura: -20 +50C
Stepen zaštite: IP54
Brzina: 20rpm
Naizmeničan rad: 35%