NET HP Aruba AP-203R (RW) Unified Rem Ap

Ova kompaktna, ekonomična udaljena pristupna tačka je softverski konfigurisana za rad u 1k1 dual radio modu ili 2x2 single radio modu. Upravlja Aruba Mobiliti Controller, 203R podržava centralizovanu konfiguraciju, šifrovanje podataka, sprovođenje politike i mrežne usluge.