EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Safire SF-AC3080KMFDR-IP kontroler za evidenciju radnog vremena

Safire terminal za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa;

Safire SF-AC3003KMFD-IP kontroler za evidenciju radnog vremena

Kontrola pristupa i ERV; Otisak prsta, MF kartice i šifrator; 1.000 kartica / 100.000 zapisa; TCP/IP, USB, modovi za ERV; Integrisan kontroler (Relej i zvono);

ZKTeco ZK-EFACE10-BIO8 terminal za KP i ERV

Terminal za Kontrolu pristupa i Evidenciju prisutnosti sa ZK-BIOTIME8-2 softverom (Kapacitet 100 korisnika i Licenca za najviše 2 uređaja i 1 mobilnu aplikaciju);

SekureID SK-T200 evidencija radnog vremena

Samostalni biometrijski čitač za vreme i prisustvo