Zycoo PRI(1E1/T1) modul za prosirenje

Zycoo 1E1/T1 modul sa E1 ili T1 izlazom
SKU: ZY020
Proizvođač: ZYCOO

Zycoo 1E1/T1 modul sa E1 ili T1 izlazom 

Primary Rate Interface (PRI) je standardizovani telekomunikacioni servisni nivo unutar Integrated Services Digital Network (ISDN) specifikacije za prenošenje višestrukih DS0 glasovnih i data prenosa između mreže i korisnika. PRI je standard za pružanje telekomunikacionih servisa u kancelarijama. Baziran je na T-nosiocu(T1) linije u US i Kanadi, kao i E-nosiocu(E1) linija u Evropi. E1 poseduje 32 kanala.