Zycoo 4BRI modul za prosirenje

Zycoo CooVox-4BRI Modul podržava CooVox-U50/U100 IP telefonske sisteme sa 4 ISDN BRI portova
SKU: ZY019
Proizvođač: ZYCOO

Zycoo CooVox-4BRI Modul podržava CooVox-U50/U100 IP telefonske sisteme sa 4 ISDN BRI portova. Svaki port poseduje jedan LED, koji je fabrički postavljen na ploču.

Crvena LED dioda prikazuje status porta:

  • Solid Red= TE Model

Zelena LED dioda prikazuje status porta:

  • Zeleni LED = NT Model

ISDN BRI Glavne osobine

  • Simultani glas i podaci sa prekidačem na kolu preko jednog DSL
  • B-kanal i/ili D-kanal prenos paketa podataka preko jednog DSL
  • Više fizčkih terminala povezanih na jedan DSL
  • Više logičkih uređaja pridruženih sa svakim DSL-om
  • Raznolikost ISDN-usklađenih terminala drugih proizvođača (u skladu sa CCITT, ANSI, ETSI, NET-3 i ETS 300 403, INS NET-64, National ISDN-1, 1TR6, Numeris VN2, i EuroISDN standardima)