ZKTeco

ZKTeco ZK-EFACE10-BIO8 terminal za KP i ERV

Terminal za Kontrolu pristupa i Evidenciju prisutnosti sa ZK-BIOTIME8-2 softverom (Kapacitet 100 korisnika i Licenca za najviše 2 uređaja i 1 mobilnu aplikaciju);