VXA-65A5 LCD Displej modul u boji za Eura 2 Easy sisteme osetljiv na dodir

SKU: EU045
Proizvođač: EURA Tech

Model: VXA-65A5 LCD Displej modul u boji

LCD Displej modul u boji za Eura 2 Easy sisteme osetljiv na dodir.

Značajno olakšava rad i podešavanje Eura 2 Easy sistema. Mogućnost unošenja spiska
stanara. Listanjem menija moguće je pozvati određeni apartman.