VXA-62A5 modul za komunikaciju telefonom

VXA-62A5 modul za komunikaciju telefonom

VXA-62A5 je poseban modul koji je u potpunosti kompatibilan sa “EURA 2 EASY” koji se
koristi za usmeravanje poziva na eksterni video interfon na stanarskim kasetama na
korisnicima fiksne ili mobilne telefonije. Ovakvo preusmeravanje omogućava korisniku
da daljinski pozove osobu na vratima ili kapiji i daljinsko oslobađanje solenoida
zaključavanja kontrolnog ulaza na osnovu. Modul koristi GSM tehnologiju, može se
montirati na DIN šinu ili direktno na zid.

Funkcionalnost modula:
– možete podesiti interfon monitora za video nadzor do 3 telefonske brojeve na koje se
preusmeravaju potencijalni zakupac u odsustvu broja odgovora – biće izabran sledeći
broj telefona
– monitor mora imati funkciju za preusmeravanje
– uređaj se može koristiti u sistemima sa jednim zakupnikom, kao i u sistemu sa više
stanara