VXA-58A5 Dodatni panel za spoljne jedinice

VXA-58A5 Dodatni panel za spoljne jedinice

Dodatni panel za spoljne jedice serije VDA sa tri otvora.