VXA-48A5 modul za komunikaciju telefonom

VXA-48A5 je poseban modul koji je u potpunosti kompatibilan sa “Eura 2 Easy” koji se koristi za usmeravanje poziva sa pozivne table na korisničke fiksne ili mobilne telefone.
SKU: EU051
Proizvođač: EURA Tech

VXA-48A5 modul za komunikaciju telefonom

VXA-48A5 je poseban modul koji je u potpunosti kompatibilan sa “Eura 2 Easy” koji se
koristi za usmeravanje poziva sa pozivne table na korisničke fiksne ili mobilne telefone.

Ovakvo preusmeravanje omogućava korisniku da daljinski pozove osobu na vratima ili
kapiji i daljinsko oslobađanje solenoida zaključavanja kontrolnog ulaza na osnovu. Modul
se može montirati na DIN šinu ili direktno na zid.

Funkcionalnost modula:
– možete podesiti interfon monitora za video nadzor do 3 telefonske brojeve na koje se
preusmeravaju potencijalni zakupac u odsustvu broja odgovora – biće izabran sledeći
broj telefona
– monitor mora biti dostupan takva funkcija prosleđivanja (VKSA-48A5)
– uređaj se može koristiti u sistemu sa jednim stanarinom, kao i u sistemu sa više stanara.