VXA-47A5 branch modul distributer

Distributer signala. Separator modula (signal distributor) VXA-47A5 olakšava instalaciju dvožičnog sistema video interfona “EURA 2 EASY” u situacijama kada se zahteva više instalacija do 4 monitora u jednom apartmanu, čime se značajno smanjuje dužina korišćenih priključnih kablova.
SKU: EU050
Proizvođač: EURA Tech

VXA-47A5 branch modul distributer

Distributer signala. Separator modula (signal distributor) VXA-47A5 olakšava instalaciju
dvožičnog sistema video interfona “EURA 2 EASY” u situacijama kada se zahteva više
instalacija do 4 monitora u jednom apartmanu, čime se značajno smanjuje dužina
korišćenih priključnih kablova.