VXA-45A5 separator napajanja

SKU: EU049
Proizvođač: Eura

Model: eura "2-wire - Eura 2 Easy" 'VXA-45A5' 2EASY '' MODUL Separator Modul VXA-45A5 - separator predstavlja integralni deo sistema "EURA 2 EASI", dizajniran je da prilagodi snagu ne polarizovanom 2-žičnom sabirničkom sistemu. Mora uvek sarađivati sa napajanjem tipa VZA-53A5 ili VZA-55A5, DC ulazni napon od 24V, izlazni napon DC 18V. Može da upravlja do 32 unutrašnje jedinice - monitora i 4 pozivne table. Korišćenjem FM modulacije za prenos video signala i ASK modulacije za prenos podataka kontrole, sistem se odlikuje visokom otpornošću na smetnje a pitom daje odličan kvalitet boje u svakoj tački instalacije. Osnovnih funkcija sistema: - 2-žična sistemska veza između modula u bilo kojoj tački sistema, - samo 1 centralno napajanje za ceo sistem, - jednostavna i brza instalacija pomoću terminalnih blokova i prekidača tipa "DIP-prekidači" - mogućnost ugradnje više displeja na jedno mesto. - Interkom između stanara u jednom sistemu. - Maksimalno rastojanje između najdaljeg spoljnog monitora postaje 150 m.