Teletek SensoIRIS programmer

Programski alat za SensoIRIS ureðaje
SKU: TT151
Proizvođač: TELETEK

Model: Teletek SensoIRIS programmer
Programski alat za SensoIRIS ureðaje
SensoIRIS Programer je programski alat za dodeljivanje adresa za
SensoIRIS ureðaje (detektore, module, rucne javljace i sirene),
podržava TTE protokol. Dizajniran je za citanje i ucitavanje adresa i
setovanje parametara za SensoIRIS adresibilne detektore i module.