Teletek PAX Panic bežicni taster

SKU: TT312
Proizvođač: TELETEK

Teletek PAX Panic taster

PAX Panic daljinski upravljač je panik dugme sa odvojivom trakom. Pritiskom na crveno dugme generiše se događaj tipa „PANIK“ na kontrolnoj tabli.

PAX Panic je kompatibilan za rad sa: BRAVO Next bežičnim kontrolnim panelom, za izgradnju potpuno bežičnih sigurnosnih sistema. PAX WL Ekpander modulom, za izgradnju hibridnih sigurnosnih sistema sa kontrolnim panelima serije Eclipse.

 

Specifikacije:

  • Radna frekvencija ~ 868MHz
  • Tip komunikacije: Dvosmerna
  • Prag niskog napona: 2,4 V
  • Apsorbovana struja (Standby): 16 mA / 2 mA
  • EMC otpornost: EN 50130-4
  • Broj i tip baterija: 1x  CR2032
  • Trajanje baterije: ~ 4 godine
  • Raspon radne temperature od -10°C do +50°C
  • Boja: Crna
  • Dimenzije: 66 x 35 x 12 mm