Teletek Bravo RC-41 daljinski

Bežicna daljinska komanda sa jednosmernom komunikacijom sa alarmnim panelom na 868 MHz
SKU: TT199
Proizvođač: TELETEK

Model: BRAVO RC-41
Bežicna daljinska komanda sa jednosmernom komunikacijom sa
alarmnim panelom na 868 MHz; 4 tastera; Funkcije ARM/DISARM I
2 programabilna tastera 1 k 3 V / 190 mAh baterija instalirana u
senzor; trajanje baterije 3 godine ; u skladu sa Grade 2 standardom;