Teletek Bravo LAN modul

BRAVO LAN Bravo LAN je univerzalni komunikacioni modul
SKU: TT227
Proizvođač: TELETEK

BRAVO LAN Bravo LAN je univerzalni komunikacioni modul.
Koristi se za povezivanje Bravo alarmnih centrala i ugraðuje se
direktno u Bravo panel. Koristi se za slanje alarmnih poruka
monitoring centru ili krajnjem korisniku. Takoðe se može koristiti za
daljinsku kontrolu, programiranje i monitoring bezbednosnog sistema
zajedno sa Eclipse alarmnim panelima i AJAX SP PRO softverskom
aplikacijom. Korisnicka kontrola preko mobilne aplikacije MobileTTE
- iOS - Android.
53,20
TT165 Teletek Bravo PSTN
Modul