Spoljni analogni panel serije CYFRAL sa 20 pozivnih tastera

Spoljni analogni panel serije CYFRAL sa 20 pozivnih tastera

  • Pozivna tabla za / do 20 (dvadeset) apartmana
  • Ugrađeni modul poziva i razgovora
  • Relejni ulaz (I = 2A) koji kontroliše elektromagnetnu bravu
  • Osvetljene vizit karte imena
  • Kućište izrađeno od akluminijuma
  • Dolazi sa plastičnom doznom za ugradnju u zid