ShopGuard Deactivation plastic pad RF

SKU: SG020
Proizvođač: Shopguard

Plasticna podloga za deaktivaciju RF etiketa i tagova