Safire SF-AC1003EM-WR citac za kontrolu pristupa

Čitač za kontrolu pristupa; Pristup preko EM kartica; LED i zvučni indikator; Wiegand 26/34; Za unutrašnju montažu;

Safire SF-AC1101EM-WR citac za kontrolu pristupa

Čitač za kontrolu pristupa; Pristup preko EM kartica; LED i zvučni indikator; Wiegand 26/34; Pogodno za spoljnu montažu IP65;

Safire SF-AC1101KMF-WR citac za kontrolu pristupa

Čitač za kontrolu pristupa; Pristup preko PIN-a i MF kartice; LED i zvučni indikator; Wiegand 26/34; Pogodan za spoljnu montažu IP65;

Safire SF-AC1101MF-WR citac za kontrolu pristupa

Čitač za kontrolu pristupa; Pristup preko MF kartica; LED i zvučni indikator; Tamper; Wiegand 26/34; Pogodan za spoljnu montažu IP65;

Safire SF-AC1102EMD-R biometrijska kontrola pristupa

Biometrijski čitač za kontrolu pristupa; Pristup preko otiska prsta i/ili EM kartice; LED i zvučni indikator; RS485 komunikacija; Kompatibilan sa SF-AC2(x)03-WRIP; Pogodan za spoljnu montažu IP65;