Tamper kit 278/TK278 za metalne kutije

Model: Tamper kit 278/TK278 Tamper kit - antisabotažni set.

SOLO IBS Spoljna Sirena 135dB

Model: SOLO IBS Spoljna sirena sa blicerom, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, servisni mod. Aktiviranje prilikom alarma, tampera ili prekida napajanja, pozitivna i negativna trigeracija, automatsko testiranje svih parametara iz indikaciju neispravnosti, sirena 128dB. Bez Akumulatora

WS Transformator TR45 Transformator 45VA

Transformator 45VA, zaliveni sa osiguračem.

Trafo 75VA/16V (TRAF 75VA/16V)

Transformator 75VA, zaliveni sa osiguračem.