Matrix SOHO IP PBX Eternity NENX416 Telefonska centrala

SKU: MX213
Proizvođač: MATRIX

Matrix SOHO IP PBX Eternity NENX412 Telefonska centrala

Matrix “ETERNITY NENX” je mali ali snažni telefonski sistem za male biznis korisnike koja poseduje sve napredne funkcije i funkcionalnosti kao i veći IP-PBX sistemi.

Zasnovan na modularnoj arhitekturi i vrhunskom dizajnu, “ETERNITY NENX” pruža povezivanje sa CO (FXO), GSM/3G i VoIP mrežama na jednoj platformi. Lokali kao što su analogni, digitalni, IP i mobilni pružaju fleksibilnost u komunikaciji.

Ugrađeni portovi: 4 analogne ulazne telefonske linije, 16 analognih izlaza za lokale.

Opciono, centrala se može nadograditi sa ETERNITY NE VS server karticom za VoIP kanale (do 50 VoIP lokala), ETERNITY NE GSM 3G karticom (za mobilnu mrežu) i ETERNITY NE VMS karticom (za snimanje razgovora i govornu poštu). Ukupno centrala može da podrži do 66 lokala u kombinaciji.
Naponski adapter: 24V, 1,5A.