Matrix ETERNITY GENX12SAC - hardverska platforma

SKU: MX245
Proizvođač: MATRIX

Model: Matrix ETERNITY GENX12SAC

ETERNITY GENX je hardverska platforma podržava do 99 VoIP (SIP) tranka, 40 GSM portova, 8 T1/E1/ISDN PRI portova, 32 ISDN BRI porta i 64 analogna tranka, a od izlaza može podržati do 999 VoIP korisnika, 96 digitalnih telefona i 240 analognih telefonskih lokala. Hardverska platforma na sebi poseduje 12 univerzalnih slotova sa kojima se mogu kombinovati kartice po potrebi.

U zavisnosti od serverskog softvera ova hardverska platforma može raditi kao telefonska centrala (SARVAM UCS SME) ili univerzalni Gateway (SARVAM UMG SME).

Uređaj koji će u potpunosti zadovoljiti sve potrebe srednjih i velikih preduzeća, hotela, škola, univerziteta, bolnica.

ETERNITY GENX hardverska platforma podržava:
Broj univerzalnih slotova: 12
Maksimalno IP tranka: 99 (nisu potrebne licence)
Maksimalno IP korisnika: 999
Maksimalno VOCODER kanala (razgovora u isto vreme): 128
Maksimalno Voice Messages kanala: 64

Uređaj dolazi u rack mount kućištu visine 4U sa procesorskom karticom i AC napajanjem.